Safe4's Alarm Receiving Centre and IoT CentralAlarmstasjonen - hjertet i Safe4

Safe4s alarmstasjon er en topp moderne døgnbemannet alarmstasjon. Stasjonen er sertifisert og godkjent av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd)for å tilby alarmstasjonstjenester i Norge, og godkjent for tjenester mot Sverige av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB). 

Safe4 tar imot og behandler signaler fra ITV og alle typer alarmer som brann, heis, innbrudd, ran, tekniske og andre typer signaler. Safe4 overvåker bedrifter, institusjoner, private hjem, det offentlige rom, mobile enheter og personer på reise hele døgnet, 365 dager i året.

Alarmstasjonen behandler alarmsignaler etter faste instrukser og avtaler. I partnerskap med velrenommerte leverandører, lokale sikkerhetsselskap og installasjonspartnere finner Safe4 den beste løsningen til bolig eller bedrift. 

Safe4 bistår bedrifter  og boligeiere uansett om de har alarmanlegg fra før eller hvis vår partner skal installere en ny alarmløsning hos dem. 

Alarmstasjonen bistår også bedrifter, organisasjoner og myndigheter ved kriser og hendelser som krever operativ beredskap etter fastsatte planer og prosedyrer. 

Alarmoperatørene har ledende operatørkompetanse og hjelper kundene med rådgivning og support. Alarmstasjonen har internasjonal dekning og en uavhengig og åpen infrastruktur. 

Safe4 har ledende kompetanse og teknologi på sporing og gjenfinning av alle typer objekter.

I menyen til venstre  kan du lese om de ulike tjenestene Safe4s Alarmstasjon kan tilby.