Safe4 Fire ProtectionBRANNALARMTJENESTER 

Alarmstasjonen er landsdekkende og nøytral, samarbeider med sikkerhetsselskap og installatører over hele landet. Stasjonen er sertifisert av FG (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd) og SBSC (Svenska Brand&Säkerhetscertifiering AB). 

Safe4 tar imot signaler fra AddSecure, som gir mulighet for å sende brannalarm direkte til 110 sentralen.
Andre alarmsignaler behandles av Safe4s opertører.

Safe4 er distributør av N2Towers, som er et 100% miljøvennlig slukkesystem med lave installasjons- og servicekostader. Med N2Towers installert unngår man dyre følgeskader.

N2Towers kan installeres i alt fra barnerom og boliger til museer og gallerier, havner og forsvarsanvendelser, telecom og IT bedrifter samt tog og fly til kraftstasjoner og oljeanlegg.

N2Towers i kombinasjon med et alarmsystem, gir den optimale brannsikkerhetsløsningen på markedet.