Safe4's Alarm Receiving Centre and IoT CentralDRIFTSALARM

Med driftsalarm installert, blir bedriften varslet ved driftsstans eller andre driftskritiske hendelser i bedriften. Driftsalarmer varsler driftsavbrudd eller driftsavvik på alt fra servere til frysere. 

  Safe4s alarmstasjon mottar signalene og bidrar til at driften foregår normalt og at unormale hendelser øyeblikkelig blir varslet.

- Overvåker strømforsyning 
- Overvåker temperatur 
- Varsling av driftsstans/større temperatursvingninger 
- Alarm dyreoppdrett mm