Safe4 Crises ManagementKRISE OG BEREDSKAP

Operatørene ved alarmstasjonen er operative 24/7/365 og kan bistå bedrifter, kommuner og andre ved å varsle kundens kriseteam ved kriser og katastrofer. 

Gjennom Safe4 Risk Solutions  har Safe4 lang erfaring til å håndtere kriser og rådgi i krisesituasjoner. Safe4 Risk Solutions arbeider daglig med krise- og beredskapsplaner for kommuner og bedrifter, og driller organisasjoner til å håndtere uforutsette hendelser.
.