Safe4 MonitoringMONITORERINGSTJENESTER

Med alarm- og kameraløsninger fra Safe4 og selskapets partnere, blir sikkerheten ivaretatt 24/7/365. 
Safe4s alarmstasjon har moderne teknologiske løsninger innen mottak, lagring og behandling av videosignaler.

Alarmsentralen kan overvåke bygninger utvendig og innvendig. Operatørene kan blant annet fjernstyre kamera, åpne ubemannede dører/porter og skru av og på lys. I tillegg har Safe4 løsninger hvor alarmoperatøren gjør elektronisk (fjern)inspeksjon av områder/lokaler etter fastsatte intervaller eller som tilfeldige inspeksjoner, noe som nødvendigvis gjør det vanskelig å være inntrenger. Dersom en alarm utløses, kan operatøren via kamera få bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. 

Lagring i skyen
Safe4 benytter cloudløsninger fra velrennomerte kamaerleverandører som f.eks. Bosch. Den skybaserte lagringsløsningen reduserer kundens investering og øker sikkerheten fordi lagring ikke skjer på objektet ute hos kunden. Løsningen muliggjør å knytte tjenester fra alarmstasjonen direkte til kamera uten intern server. 

Intelligent Video Analyse 
Med IVA vil kameraet gi alarm på forhåndsdefinerte hendelser og objekt. Dersom en alarm utløses, vil operatøren se bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. Operatørene følger fastsatte prosedyrer tilpasset kundens objekt, og agerer i henhold til disse når alarmen utløses. 

Med intelligent teknisk og manuell overvåkning minimeres antall falske alarmer betraktelig, noe som igjen reduserer antallet feilutrykninger og dermed også kostnadene. 

Operatørene
Safe4s alarmstasjon har lang erfaring, og våre  profesjonelle operatører er underlagt taushetserklæringer og har sikkerhetsklareringer i henhold til norske og internasjonale bestemmelser. 
Alarmoperatørene har ledende operatørkompetanse og er opplært i kamerahåndtering og situasjonsanalyse. 

Fordeler ved monitorering
- Billigere enn å ha vektere 
- Forebyggende effekt 
- Varsler innbrudd/ran 
- Muliggjør fjernstyrt adgangskontroll 
- Avskrekkende for kriminelle 
- Hindrer økt skadeomfang (innbrudd, vannskader, brannskader) 
- Gir økt trygghet for personer 
- Forenkler bevisførsel