Safe4's Alarm Receiving Centre and IoT CentralALARMSTASJONSTJENESTER FOR NÆRINGSLIVET

Safe4 bistår sine partnere uansett om de skal oppgradere sine kundes alarmanlegg eller skal installere ny alarmløsning. I partnerskap med Safe4s velrenommerte leverandører og installasjonspartnere finner man den beste løsningen for kundens bedrift. 

Safe4s alarmstasjon er landsdekkende og nøytral, samarbeider med vekterselskap og installatører over hele landet. Safe4s alarmstasjon er sertifisert av FG (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd) og SBSC (Svenska Brand&Säkerhetscertifiering AB). 

Selskapets løsninger er kostnadseffektive, og alarmoperatørene passer på bedrifter, personer og verdier døgnet rundt, 365 dager i året. Safe4 tar imot alarmsignalene og ligger i front i den teknologiske utviklingen. 

Kundene kan velge på hvilken måte Alarmstasjonen skal respondere på alarmene gjennom forhåndsgodkjente avtaler og instrukser. 

Safe4s alarmstasjon har lang erfaring, og våre  profesjonelle operatører er underlagt taushetserklæringer og har sikkerhetsklareringer i henhold til norske og internasjonale bestemmelser. 

Alarmoperatørene har ledende operatørkompetanse og bistår kundene med rådgivning og support.

Safe4's alarmstasjon og vårt partnerapparat  bistår næringslivet med monitoreringstjenester, adgangskontroll, alarminstallasjon samt digitale og fysiske vekterinspeksjoner

Les mer om vår IoT plattform