Safe4's Alarm Receiving Centre and IoT CentralALARMOPERATØRENE

Safe4s alarmstasjon har lang erfaring, og våre  profesjonelle operatører er underlagt taushetserklæringer og har sikkerhetsklareringer i henhold til norske og internasjonale bestemmelser. 

Alarmoperatørene har ledende operatørkompetanse, behandler alarmsignalene og bistår kundene med rådgivning og support. 

Safe4 har ledende kompetanse og teknologi på sporing og gjenfinning av alle typer objekter.

Alarmstasjonen har internasjonal dekning og en uavhengig og åpen infrastruktur.