PersonalarmPERSONALARMER

Safe4 leverer sporingstjenester og trygghetsapp'er slik at personer kan føle seg trygge når de jobber alene eller er på reise. 

 Safe4 personalarm kombinerer topp moderne GPS-sendere med toveis kommunikasjon. Dette gir operatøren på Safe4s alarmstasjon full oversikt over situasjonen personen befinner seg i, og kan gi hurtig og nøyaktig respons på ulike alarmer. Safe4s teknologi benyttes i dag innen omsorg, mot alenearbeidere og som personlige trygghetsalarmer. 

Geofensing
Teknologien muliggjør Geofencing (elektronisk «gjerde» rundt definert område) og posisjonering. Safe4 er nøye med å ivareta personvernet og følger retningslinjene fra Datatilsynet. Med Safe4 personalarm kan GPS posisjonen til personer, dyr og kjøretøy lett spores dersom de kommer bort eller blir stjålet. 

Medisinsk/nød-alarm
Personer som føler seg utrygge og/eller ikke har en optimal helsetilstand, kan be om at deres bevegelser blir fulgt av alarmstasjonen. Dersom en hendelse inntreffer, f.eks. at en pasient har et fall, vil alarmen varsle, og alarmstasjon-operatøren kan kalle opp vedkommende for å få konstatert om han ønsker hjelp. Dersom operatøren ikke oppnår kontakt, rekvireres vekter, helsepersonell eller andre nødetater, avhenging av den situasjonen personen befinner seg i. 

Sporingstjenesten er en god hjelp for pasienter med Alzheimers, deres pårørende eller institusjoner. Safe4 er nøye med å ivareta personvernet til den enkelte og følger retningslinjene fra Datatilsynet som er gitt overfor slike brukergrupper.

Trygghetsalarm for folk som jobber alene
Personer som jobber alene eller er på tjenestereise i farlige områder vil ha stor nytte av Safe4s apper. 

Trygghetsalarm tilknyttet boligalarmen
Boligalarmer kan leveres med en nød/fjernkontroll. Alarmstasjonen prioriterer nødalarmer.