Safe4 SwitchboardSENTRALBORDTJENESTER

Safe4s alarmstasjon kan være bedriftens sentralbord i og utenfor bedriftens åpningstid. Alarmstasjonen kan også bistå når kunders sentralbord er sterkt belastet eller ved lunsjavvikling m.v.

Safe4 har døgnbemanning med erfarne operatører som kan ivareta bedriftens behov for profesjonell resepsjonstjeneste 24/7. Bedriftsleder behøver ikke tenke på innleie og opplæring av vikarer ved sykdom. 

Via Safe4s partnerapparat leverer selskapet utdannede vektere som service- og resepsjonsmedarbeidere. Vekteren er selskapets ansikt utad og ivaretar både service- og sikkerhetsrollen i selskapet. 

Bedriften oppnår

- Økt lønnsomhet 
- Økt tilgjengelighet 
- Profesjonell betjening av sentralbord 
- Alle telefoner blir besvart raskt 
- Loggføring av alle samtaler, statistikker og rapporter