ENERGI

Safe4 offers IoT solutions to the energy industry

Fornybare energikilder er miljømessig klart å foretrekke fremfor fossile brennstoff. Den globale etterspørselen etter et globalt skifte mot grønnere energikilder er raskt voksende. Elektrisitet er en knapphets-ressurs og dette vil øke samtidig med utfasingen av fossile brensler.

Safe4s produkter og løsninger gjør det mulig for energiselskaper å tilby energieffektivisering og smarthus-løsninger til sine kunder. Automatisering av daglige handlingsmønstre gjør det mulig å forenkle forbrukernes daglige liv. Energikrevende enheter som bilbatteri-ladere kan programmeres til å aktiveres når forbruket er lavest og strømprisen billigst.

  Som nøytral part ivaretar Safe4 personvernet og sluttbrukernes BIG DATA.
Vårt konsept gir et soleklart fortrinn i kampen om energikundene. 

Eksempel:
Sogn og Fjordane Energi
baserer sine smarthus-løsninger på Saf4 teknologi, se Pressemelding