HELSE- OG OMSORG

Safe4 offers IoT solutions to the Healtcare industry

Omsorgssektoren går nå digitalt.  Eldre og pleietrengende skal føle seg trygge i sine eget hjem. Tekniske hjelpemidler kan sørge for dette og bidra til et enklere og tryggere liv.

Helseinstitusjoner har fått øynene opp for hvordan teknologien blant annet kan overta en del av monitoreringsoppgavene og bidra til trygge rammer for pasientene både på institusjon og hjemme i sine egne stuer. 
Med våre omsorgsløsninger som også omfatter digital dørlås, kan helsepersonell enkelt få adgang til pasientenes hjem dersom pasienten selv har godkjent dette. Vårt digitale armbånd har innebygd GPS, panikk-knapp og fallalarm og måler kontinuerlig f.eks. blodtrykk, puls og fuktighet. Det sender alarmer når helseverdiene blir kritiske.  To-veis tale gjør det mulig for de omsorgstrengende å snakke med helsepersonell på vår alarmstasjon.

vår HomeGate registrerer bevegelser, men reagerer også på uteblivelse av bevegelser dersom de er programmert for det. Dette kan tyde på at en pleietrengende trenger hjelp. Alarmstasjon varsler pårørende eller andre når dette kreves.