Safe4 partners
BLI SAFE4 PARTNER?

Safe4 har et landsdekkende partner-nettverk bestående av installasjons-, service- og rykkpartnere.
  
Partneren kan eie egen kundeportefølje og i tillegg bli engasjert med ulike serviceoppdrag for våre landsdekkende kunder som kjøper tjenester og produkter fra Safe4. 

Partnerne får support fra Safe4s tekniske ekspertise og døgnbemannede alarmstasjon. 

Som Safe4 partner får du blant annet tilgang til vår webshop og våre gunstige finansieringsordninger.

Safe4 partnere tilbys:

ALARMSTASJONTJENESTER
- Alarmbehandling
- Dispatch
- Support
- Kollegahjelp
- Turnus
- Alenearbeideren
- Ressursstyring
- Oppgavestyring
- Sentralbordoppgaver
KOMPETANSESENTER
- Sikkerhet og rådgivning
- Sikkerhetsteknologi og montering
- Forhandlinger
- Server, nettverk og kommunikasjon
- Integrasjoner
SIKKERHETSTEKNOLOGI
- Alarm
- CCTV
- Adgang
- Sporing
- Brannvern
FINANSIERINGLØSNINGER
DRIFTSTJENESTER
LOGISTIKKTJENSTER

Ta kontakt