Safe4 onesti platform
Bringer avansert teknologi og brukeropplevelser tettere sammen


Safe4 har fokus på innovasjon og å tilby løsninger hvor kundene har friheten til å velge. Vi tilbyr konsepter og som trygger og forenkler hverdagen for familier  og bedrifter, og skreddersyr løsninger for våre forretningskunder.

   Safe4 tilbyr sikkerhetsløsninger som bidrar til trygghet med hensyn til  innbrudd, brann, vann- og gasslekkasjer. I tillegg satser vi sterkt på omsorgsløsninger som ivaretar sikkerheten og omsorgsfunksjonen for eldre og pleietrengende, reisende, alene-arbeidende og andre som måtte ha behov for 24/7 monitorering eller bistand i nød-situasjoner. 

Safe4 offers security solutions and smart lliving.
Som en utvidelse av vårt Smart Living konsept har vi innledet samarbeid med tilbydere av av Smart Living Services til hjemmet.  Vår alarmstasjon kan monitorere aktivitetene når servicepersonell blir gitt adgang til boligen.

Les mer om vår IoT plattform og vår onesti App