SMART LIVING

Kobler alle smarte dinger i hjemmet og styrer disse via èn app.

smart livingSafe4 ligger i front og introduserer neste generasjons Smarte Hjem-løsninger, basert på Tingenes Internett.  Vi fokuserer på å forenkle hverdagen gjennom avanserte og avbruddssikre løsninger som også «snakker med» produkter fra andre leverandører – gitt at de benytter åpen kilde standard. Vi tilbyr friheten til å velge.

Ved bruk av onesti plattformen, kan du styre sikkerheten hjemme og dine smarte komponenter via en app, og de fleste repeterende funksjoner i familiens brukermønster kan automatiseres. Forbrukerne vil kunne nyttiggjøre seg dette i form av en enklere og tryggere hverdag uten fjernkontroller og manuelle operasjoner. Systemet "overstyrer" til og med ens glemsomhet, og sørger for at hjemmet alltid er trygt og sikkert.

 Vår gateway, HomeGate, kommuniserer med digitale dørlåser, og du kan også styre adgangskontrollen via onesti app'en, uten selv å være til stede. Når alarmen aktiveres, kan vannstoppventilen også automatisk aktiveres dersom du har automatisert denne funksjonen. Likeledes vil forhånds-programmerte strømtilkoblinger kunne aktiveres og deaktiveres.

 Internet of things, smarthusteknologi, hverdags- og omsorgsteknologi er mange navn på et stort antall teknologiske hjelpemidler i moderne hjem.
Vårt flaggskip, HomeGate, kan håndtere alle disse i et nærmest ubegrenset antall, så lenge teknologien baserer seg på åpne standarder.  

Vi bygger våre løsninger på vår kompetanse og erfaring fra sikkerhetsbransjen, men vil ubeskjedent  hevde at vi er langt mer enn en sikkerhetsleverandør. Vår egenutviklede teknologi vinner i markedet og gjør at våre partnere tilbys produkter og løsninger som gir dem et fortrinn i konkurransen om å vinne norske husholdninger og ligge i front i utviklingen av Tingenes Internett. Safe4  tilrettelegger for å kunne tilby sikkerhets-, smarthus- og omsorgsløsninger til våre kunders kunder

Som en utvidelse av Safe4 Smart Living konseptet har vi inngått samarbeid med tilbydere av av Smart Living tjenester (mikrotjenester) til hjemmet.  Vår alarmstasjon monitorerer aktivitetene når servicepersonell blir gitt adgang til boligen.

Safe4 tilrettelegger for en enklere hverdag hvor våre løsninger

  • forebygger         SKADE
  • beskytter            LIV og EIENDELER
  • forenkler            HVERDAGSFUNKSJONER
  • sparer                TID & KOSTNADER
  • ivaretar               OMSORGSOPPGAVER


Les om våre Smart Living Solutions her