Safe4 HomeGateHomeGate

Gjennom egenutviklet, verdensledende IoT gateway-teknologi og sertifiserte monitoreringstjenester, skaper Safe4 forutsetningene for at 3. parts sensorteknologi kan tilbys til høyvolumsporteføljer via en partner- og lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Den eneste gateway du trenger
i ditt hjem. HomeGate ivaretar sikkerhet- smarthus og omsorgsløsninger. 
Den har en universell og inkluderende teknologi og kan kommunisere med alle smarte objekter som anvender åpen standard. 

IoT Ready/SmartHouse Ready
Internet of things, smarthusteknologi, hverdags- og omsorgsteknologi er mange navn på et stort antall teknologiske hjelpemidler i huset. Vår HomeGate kan håndtere alle i et nærmest ubegrenset antall. 

Enklere hverdag med HomeGate

   • Automatiserte innstillinger som tenker for deg
   • Et system som kan rette opp dine forglemmelser
   • Dør som kan åpnes for den du ønsker uten at du selv er hjemme
   • Styre eller kontrollere husets funksjoner uten at du selv er tilstede

Vår gateway er konfigurert for Zigbee og fungerer sammen med en omfattende "hvit-liste" av testede og godkjente Zigbee-enheter.

HomeGate er også klargjort for flere trådløse IoT-teknologistandarder, for eksempel Thread, Wifi, z-wave, GSM, Bluetooth, GPS, RF 433Mhz, RF 868Mhz og RF 2,4Ghz. Dette muliggjør spennende leveringsalternativer for B2B og industrielle kunder. Se våre produkt "whitelist" her.
 

Safe4 tilbyr en åpen kilde-standard og SIKKER gateway for alle vertikaler og bransjer for å samle Big Data analyser og driftsløsninger hele veien gjennom vår internasjonale IOT Central og internasjonale partneres økosystemer . 

Forhandlere
HomeGate selges via vårt landsdekkende partnerapparat av låsesmeder, installatører og sikkerhetsselskap.

Les mer på våre onesti hjemmesider

Yale's omtale av Yale Doorman og ulike apper fra alarmselskaper