VÅR ROLLE


successSafe4 Security Group er en internasjonal tilbyder av SMART LIVING løsninger og tjenester som tilrettelegger for IoT-bransjens ønske om nye, gjentagende inntekter. Vårt grunnfjell er vår ekspertise i sikkerhet og alarmbehandling.

Gjennom egenutviklet, verdensledende IoT Gateway-teknologi og sertifiserte monitoreringstjenester, skaper Safe4 også forutsetningene for at 3. parts sensorteknologi kan tilbys til høyvolumsporteføljer via en partner- og lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Vi er en nøytral part og trygger kunders Big Data.