safe4OM OSS

Safe4 Security Group er en internasjonal tilbyder av SMART LIVING løsninger som tilrettelegger for IoT-bransjens ønske om å skape nye gjentagende inntekter.

Vårt grunnfjell er vår ekspertise i sikkerhet og alarmbehandling. Gjennom egenutviklet, verdensledende IoT Gateway-teknologi og sertifiserte monitoreringstjenester, skaper Safe4 også forutsetningene for at 3. parts sensorteknologi kan tilbys til høyvolumsporteføljer via en partner- og lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Vi er et innovativt sikkerhetskonsern med bred operativ og teknisk erfaring. Safe4 leder an med forbedret IoT-teknologi tilpasset partnere og kunders krav til SMART LIVING, SIKKERHET OG OMSORGSLØSNINGER.

Safe4 tilbyr en state-of-the-art IoT plattform for å samle og anvende fremtidens teknologiske og operasjonelle krav og behov til tjenester.

Safe4 tilbyr en unik løsning for å møte BIG DATA utfordringene rundt beskyttelse av integriteten og ivaretagelse av personvernet til sluttbrukeren.

 HomeGate
Vår unike IoT gateway, Homegate, kombinerer og etterlever ledende trådløse IoT teknologistandarder, som for eksempel Zigbee, Thread, Wifi, z-wave, GSM, Bluetooth, GPS, RF 433MHz, RF 868MHz og RF 2,4Ghz.

Alarmstasjonen
Tilbyr en sertifisert og global operasjonell tjeneste og sikrer ivaretagelse av sluttbrukers integritet ved å overvåke og reagere på kritiske signaler fra gateway’er.

Erfarne operatører 24/7
Vår alarmstasjon er bemannet av autorisert sikkerhetspersonell med bred erfaring som ivaretar din trygghet og helse ved hendelser og krisesituasjoner.

SECURING YOUR CONNECTED LIFE