Historien

historySafe4 har sitt utspring i G4S Secure Solutions AS' virksomhet i Norge. Safe4 består av utvalgte personer fra den tidligere ledelsen i G4S samt utplukkede sentrale driftspersoner og hele IT avdelingen fra samme selskap. 
Safe4 Security Group AS gjorde en Management Buy-out løsning med tidligere G4S for Prosjekt-, IT- og Digital Security avdelingene  i forbindelse med salget av G4S' norske virksomhet til NOKAS vinteren 2013. 

Parallelt med dette ble det inngått en avtale om overtagelse av G4S alarmstasjon i Oslo. Safe4 har i løpet av våren 2014 bygget opp et tilsvarende miljø, med samme teknologi som alarmstasjonen har lang erfaring med å drifte. Safe4 har gradvis tatt over oppdrag for kunder som ønsker å forholde seg til den kompetansen Safe4-alarmstasjon besitter.