Safe4's Alarm Receiving Centre and IoT CentralSERTIFISERINGER

Safe4s alarmstasjon er en topp moderne døgnbemannet alarmstasjon. Stasjonen er sertifisert og godkjent av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd)for å tilby alarmstasjonstjenester i Norge, og godkjent for tjenester mot Sverige av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB).

Vi ekspanderer globalt og inngår suksessivt partnerskap med ulike nasjonale alarmstasjoner.